Samlet digitalkompetanse
- alene blir kommunene for små!

Digi Troms og Finnmark
dekor
Digitrofi

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!

Aktuelt

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annen nyttig informasjon.

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

30. april

30 april kl. 09:05 – 09:55
I Bærum jobbes det nå med oppdatering av rutiner tilknyttet IT-sikkerhet og personvern i grunnskolen.

Dette har de spesielt fokus på:

  1. Lagring
  2. Sletting
  3. Publisering
  4. Samtykke
  5. Bilder, video og lydopptak av elever i undervisning og vurdering
  6. Brudd på personvern og informasjonssikkerhet i grunnskolen

 

  • Oppvekst
3. mai
/ 08:15

«Et grunnleggende premiss for å hjelpe utsatte barn er å snakke med barnet for å innhente informasjon om barnets opplevelser, slik at man kan tilby tilpasset hjelp og støttetiltak. En vesentlig utfordring i praksis er imidlertid at fagpersoner ofte ikke følger det som anses som ‘beste praksis’ i disse samtalene.

  • Oppvekst
17. april
/ 08:15

Digi Viken arrangerer et gratis møte om UU og anskaffelser.

  • Oppvekst
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)