13.6.23 Kommunal sektors portefølje og ambisjoner på eHelseområdet

KS inviterer alle ledere i helse, omsorg og oppvekst til et digialt webinar om e-helse den 13.06 kl 15-17.

Hvordan skal kommunal sektor forholde seg til alle nasjonale initiativ på e-helseområdet? Hva blir viktig for vår sektor fremover for at vi skal løse de utfordringene vi står overfor?

Dato: 13.06.2023
-13.06.2023
Oppstart: 15:00
Faggruppe: eHelse
Sted: Digitalt

Forside NOU-rapport. Tid for handling

Helsepersonellkommisjonens rapport (februar 2023) viser til at det «tvingende» nødvendig å digitalisere helsetjenestene for å møte utfordringene helsetjenestene står overfor. Kommisjonen trekker frem noen positive utviklingstrekk innen digitalisering, samtidig som den beskriver et utfordringsbilde som vår sektor kjenner oss igjen i. Det blir viktig fremover at vi bruker den teknologien som sørger for at vi skal kunne yte gode helse- og omsorgstjenester også i fremtiden.

Utvikling av velferdsteknologi og journalløsninger er viktig for at fagfolkene får gode og riktige verktøy til å gi best mulig helsehjelp. Regjeringen jobber med en helseteknologiordning som skal blant annet avlaste risiko for kommunene som går foran når de investerer i journalløsninger, og dermed utløse investeringer på feltet. Likevel må vi fremover være innstilt på å gjøre mer med mindre, og bruke pengene der de får størst nytte.

Regjeringen jobber i dag med en revidering av samhandlingsreformen, Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Stortingsmelding omfatter både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten og har som fokus å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet.

Bilde av forsiden av rammeverk - kommunenes ambisjoner på e-helseområdet

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Våren 2022 lanserte KS dokumentet Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet. Målsetningen med dokumentet er å samle kommunal sektor bak felles ambisjoner, samt tydeliggjøre sektorens interesser og behov i samhandling med nasjonale myndigheter, helseaktører og næringsliv. Videre skal dokumentet sette kommunene i stand til å foreta felles prioriteringer av målsettinger og tiltak innen e-helseområdet.

KS arbeider sammen med medlemmene med å revidere årlig Kommunal sektors ambisjoner på eHelseområdet, med status på arbeidet og beskrivelse av endrede forutsetninger for hvert av de fem prioriterte innsatsområdene som er trukket frem i dokumentet; Legemiddelområdet, Innbyggertjenester, Velferdsteknologi/Digital hjemmeoppfølging, Digitale fellesløsninger og Digital samhandling.

I slutten av januar vedtok KommIT den nye kommunale porteføljen til 2023

MELD DEG PÅ

Kontakt

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)