Brukerforum folkeregisteret

Skatteetaten gjennomfører halvårlige informasjonsmøter, Brukerforum Folkeregister.  På disse møtene får du aktuell informasjon om nyheter, aktiviteter som pågår og endringer som kommer.

Dato: 19.04.2023
Oppstart: 09:00
Faggruppe: Felles
Sted: Digitalt eller fysisk på adresse Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo (Helsfyr)

Program

Brukerforum blir delt i bolker etter tema. Program med detaljer og pauser blir presentert under innledningen til
Brukerforum.

kl. 09.-10.30 Folkeregisteravdelingen

 • Status og nytt fra avdelingen
 • Brukerundersøkelsen 2022 -presentasjon av resultat
 • Nærmere om tema som; Foreldreansvar, Attester , Adresser, Inaktivering av d-nummer
  m.m.

Kl. 10.30 – 11.30 Delingstjenesten og IT

 • Delingstjenesten
  • Nye rettighetspakker
  • Nye ajourholdsleverandører
 • IT
  • Endringer siden sist
  • Utviklingstiltak
  • Universell utforming

Kl. 11.30 – 12.00 ID-forvalting

 • Status ID-forvaltning
  • Status fra PID-sekretariatet (ny personidentifikator 2032)
  • Status UNIK
  • Hvordan ivareta behovet for personers som ikke får fødsels- eller d-nummer i dag

 

Endringer kan forekomme, ikke uttømmende program. Pauser mellom hovedbolkene

Kontakt

Spørsmål kan rettes til hanne.husaas@skatteetaten.no

Praktisk informasjon

Digital deltakelse

Gå inn på Direkte | Skatteetaten WebTV (aventia.no).

Sendingen vil ligge som øverste sak den aktuelle dagen, og vil være tilgjengelig som opptak samme sted i ettertid.

Ingen påmelding eller registrering nødvendig ved digital deltakelse

Fysisk deltakelse:
Adresse; Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo (Helsfyr)
Ønsker du å delta fysisk kan du melde deg på her: https://forms.office.com/e/igjvBpT1tZ

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)