Digitalisering vil gi bedre barnevern

KS inviterer til gratis webinar 1. september kl. 12 – 14. På webinaret får du vite om nye muligheter som kommunene må planlegge for fremover.

Dato: 01.09.2022
Oppstart: 12:00
Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar

Bufdir og kommunal sektor har gjennom DigiBarnevern-prosjektet samarbeidet for å få bedre digitale verktøy i det kommunale barnevernet. Leverandørmarkedet har samtidig utviklet nye fagsystemer, og tilbyr nå forbedret støtte i det daglige arbeidet i barneverntjenesten. Nå er det opp til din kommune å utnytte mulighetene dette gir for bedre tjenester til barn og familier som trenger det.

Webinaret er for deg som leder barneverntjenesten, jobber med anskaffelser eller har ansvar for digitalisering. Vi ønsker å gi en samlet oversikt, og svarer blant annet på disse spørsmålene:

  1. På hvilken måte er digitalisering en del av kvalitetsutviklingen i barnevernet?
  2. Hva er status for de nye digitale systemene, verktøyene og tjenestene?
  3. Hva må din kommune gjøre for å ta i bruk og få nytte av de nye digitale mulighetene?

 

Innlegg på webinaret:

  • Hvorfor trenger vi et digitalt løft i barnevernet? Ved Trondheim kommune
  • Visma Flyt Barnevern, status og veien videre. Ved Visma
  • Netcompany Modulus barn, status og veien videre. Ved Netcompany
  • Planlegge for nye muligheter. Tjenesteutvikling som del av innføringen av nytt fagsystem. Ved innføringsprosjektet Trondheim kommune
  • Barnevernfaglig kvalitetssystem, Nasjonal portal for bekymringsmelding og Rapporteringsbank. Ved Bufdir
  • Digitale innbyggertjenester. Ved DigiBarnevern innbyggertjenesteprosjektet, Trondheim kommune

 

Opptak av webinaret blir tilgjengelig i etterkant.

For oppdatert informasjon og invitasjon til kommende webinarer, meld din interesse på https://forms.office.com/r/8A7RPtW6F3

Kontakt

Praktisk informasjon

Webinaret 1. september er for deg som leder barneverntjenesten, jobber med anskaffelser eller har ansvar for digitalisering.

Dokumenter

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)