eKommune 2023: Digitalisering, tillit og demokrati. Hvordan påvirker økt digitalisering tilliten til vårt demokratiske samfunn?

Hvordan påvirker økt digitalisering tilliten til vårt demokratiske samfunn? Det vil eKommune-konferansen i april 2023 gi deg svar på.

Dato: 19.04.2023
-21.04.2023
Oppstart: 09:00
Faggruppe: Felles
Sted: Fysisk konferanse med streaming

KS ønsker velkommen til eKommune 2023

Tillit til det demokratiske samfunnet er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, og for at innbyggerne skal kunne nyttiggjøre seg tjenester og være aktive deltakere i lokalsamfunnet. Både nasjonalt og internasjonalt opplever vi at data kommer på avveie, og at sikkerheten og personvernet er utsatt. Teknologien gir samtidig mulighet for raskere, mer effektive tjenester og for demokratisk deltakelse for innbyggerne.

På konferansen får vi se eksempler fra kommunal hverdag og høre aktuelle innledere belyse temaet fra ulike synsvinkler.

eKommune er den viktigste møteplassen for alle som er opptatte av digitalisering, omstilling og innovasjon i kommunesektoren. I fjor var det 500 deltakere fysisk til stede på konferansen, og rundt 200 fulgte konferansen digitalt.

Med denne konferansen ønsker vi å nå ut til både fag- og digitaliseringsansvarlige på alle nivå, men spesielt viktig er representanter fra kommuneledelsen. Dette er kanskje viktigere enn noen gang før, fordi utfordringene sektoren står overfor og vår evne til å ta i bruk digitalisering er helt nødvendig for å lykkes.

Det kommer mange spennende innledere på konferansen, og vi har nå gleden av å kunne presentere hvem innlederne på plenumssesjonene er!

Her finner du mer informasjon om eKommune 2023

 

Kontakt

Praktisk informasjon

Fysisk konferanse med streaming
Har du ikke anledning til å delta fysisk, kan du følge konferansen digitalt. Alt som skjer i plenum vil bli streamet og delt via vår konferanseplattform. Der kan du også gjøre dypdykk i prosjektSnaper, chatte med andre deltakere og utstillere, finne presentasjoner og annen informasjon om innledere, utstiller og deltakere.

Meld deg på her

Praktisk informasjon finner du her

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)