Erfaringsdeling: Rutiner rundt personvern og informasjonssikkerhet i grunnskolen

30 april kl. 09:05 – 09:55
I Bærum jobbes det nå med oppdatering av rutiner tilknyttet IT-sikkerhet og personvern i grunnskolen.

Dette har de spesielt fokus på:

  1. Lagring
  2. Sletting
  3. Publisering
  4. Samtykke
  5. Bilder, video og lydopptak av elever i undervisning og vurdering
  6. Brudd på personvern og informasjonssikkerhet i grunnskolen

 

Dato: 30.04.2024
-30.04.2024
Faggruppe: Oppvekst, Personvern og informasjonssikkerhet

I denne erfaringsdelingen ønsker vi å diskutere disse temaene, dele erfaringer, få innspill og kanskje få til et samarbeid om rutiner for best practice.
Det vil så klart være lokale skilnader, men lovverket er likt for alle og dermed tenker vi at essensen i rutinene på tvers av kommune er nokså lik og egner seg for samarbeid.

Spesielt i forbindelse med video og bilder av elever ser vi at det kan oppstå konflikter på tvers av lovverk og dilemmaer knyttet til pedagogiske hensyn kontra personvernhensyn.
Dette er en av de problemstillingene vi ønsker å kunne diskutere

Lenke til påmelding

Kontakt

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)