Fiks brukermøter høsten 2022

Fiks-plattformen er en sentral felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester og gir leverandørene et rammeverk de kan forholde seg til som standard for kommunesektoren, noe som igjen understøtter deres mulighet til å skalere og gjenbruke løsninger mellom kommuner.

Dato: 15.11.2022
-07.12.2022
Oppstart: 12:00
Faggruppe: Felles
Sted: webinar

Medlemsforankring i forvaltningen av fellesløsninger i Fiks-plattformen skjer gjennom brukerråd og brukermøter for de ulike tjenestene. Alle som har avtale om bruk av tjenestene kan delta på brukermøtene. Brukermøtene er en arena for å diskutere ulike sider ved tjenesten, dele erfaringer med andre brukere og diskutere eventuelle endringsønsker.

Digi Troms og Finnmark ønsker å gjøre det kjent for alle kommunene i regionen om hvilke tilbud som kommer fra Fiks-plattformen. Derfor er det viktig for oss at dere er kjent med de arenaer som eksisterer hvor dere kan lære mer om løsningene fra Fiks gjennom webinarer og brukermøter.

Hold av tid i kalenderen for høstens brukermøter.

Uke 46:

Uke 47:

  • Fiks folkeregister/Fiks register – tirsdag 22. November, digitalt, kl. 13:00-15:00

Uke 48:

Uke 49:

 

Møtelenker vil bli publisert på Fiks-portalen, men legg gjerne inn tidspunktene i din kalender allerede nå.

 

Det vil bli tatt opptak av de digitale møtene.

Kontakt

fiks@ks.no

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)