Helsepersonellkommisjonen og fremtidens helsetjenester i kommune-Norge

Denne våren har Helsepersonellkommisjonen grundig dokumentert at det ikke er nok folk til å levere like gode helsetjenester i fremtiden. Hva betyr mangelen på arbeidstakere for en kommune langt nord i verden?

Bli med på webinar 16. juni som ser på fremtidens helsetjenester fra kommunenes perspektiv.

Meld deg på her.

Dato: 16.06.2023
Oppstart: 08:15
Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar

Tema

Rapporten «Tid for handling» som Helsepersonellkommisjonen leverte i februar mener at Norge må redusere behovet for arbeidskraft innenfor helse og omsorg.

På vegne av kommunen sin, setter Magne Nicolaisen utfordringsbildet i et større perspektiv. Han mener at rapporten tegner et alvorlig bilde av fremtiden som vil kreve at vi tenker nytt og radikalt. Digital hjemmeoppfølging er kun ett av mange tiltak.

Det vil være behov for arbeidskraft på andre områder enn helse i fremtiden, for eksempel innen det grønne skiftet og forsvar. Det kan også være vanskelig å rekruttere folk til avsidesliggende strøk. Nicolaisen er enig i rapportens påstand at vi ikke kan hente arbeidskraft fra utlandet for å dekke over behovene. Noe annet må til.

Presentasjon ved Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør helse og omsorg, Tromsø kommune.

Magne Nicolaisen drøfter noen tanker om betydningen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport for kommunene.
Magne Nicolaisen drøfter noen tanker om betydningen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport for kommunene.

 

Kontakt

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)