Informasjonsmøte om nedleggelse av Infotorg – Hva gjør vi nå?

Velkommen til informasjonsmøte

Dato: 02.06.2023
-02.06.2023
Oppstart: 12:00
Faggruppe: Fellestjenester
Sted: Digitalt

Kommunene har i dag om lag 30 lovpålagte kommunale tjenester som benytter skatte- og inntektsopplysninger i saksbehandlingen. For de fleste tjenestene har kommunene hentet disse opplysningene fra innbygger selv. For egenandelsberegning av praktisk bistand og langtidsopphold institusjon hentes skatte- og inntektsopplysninger (ligningsopplysninger) fra Infotorg. Fra 16. november 2023 opphører denne er tjenesten på Infotorg. KS og Skatteetaten har samarbeidet om å få på plass en ordning for å dele de samme opplysningene via Skatteetatens delingstjeneste.

Digitaliseringsnettverkene og KS inviterer til webinar for å informere om Skatteetatens delingstjeneste, hva som kreves for å ta den i bruk og konsekvensene av å ikke ha en løsning på plass når Infotorg stenges 16. november 2023. Webinaret har særlig fokus på hvordan beregning av egenandel vil endres.

Program (Med forbehold om endring)

Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten v/ Anne Mette Dørum, KS

  • Hvordan fungerer løsningen i Skatteetatens delingstjeneste?
  • Hva er konsekvensen for egenandelsberegningen av praktisk bistand og langtidsopphold institusjon når dette ikke er på plass 16. november 2023?
  • Hvordan kan kommunene ta i bruk løsningen i Skatteetatens delingstjeneste

Status hos leverandørene

  • Hvor langt har leverandørene kommet?

Hva gjør vi nå?

Hva må kommunene gjøre, hva gjør leverandørene og hvordan kan diginettverkene bidra?

Kontakt

Praktisk informasjon

Arrangementet er tilgjengelig for kommunene som er med i digitaliseringsnettverket.

Dokumenter

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)