Nettseminar om digitalt utenforskap 18. oktober 2022 kl 9.00-10.00

Cirka 14 prosent av den norske befolkningen (600 000 mennesker) over 16 år er ikke-digitale. Personer har ulike forutsetninger for digital deltakelse. Noen kan bruke digitale verktøy, men likevel ikke ta del i det offentlige digitale tjenestetilbudet. Digitalt utenforskap innebærer manglende tilgang til eller mulighet til å bruke digitale tjenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheter.

Dato: 18.10.2022
Oppstart: 09:00
Faggruppe: Samferdsel
Sted: Digitalt

Program

  • 09:00 Digitalt utenforskap v/ Carl Erik Moe, instituttleder på Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder
  • 09:40 Spørsmål, dialog og avklaringer til innleggene
  • 09:55 Kort informasjon, bl.a. om nettseminarene videre utover høsten
  • 10:00 Slutt

Kontakt

Anders Aasheim
77 64 21 54
fmtraaa@statsforvalteren.no

Praktisk informasjon

Klikk her for å melde deg på https://www.deltager.no/statsforvalteren/event/nettseminar_om_digitalt_utenforskap01_18102022#init  

Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober kl 12.00

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)