Personvern og informasjonssikkerhet i skolen

Målgruppe for webinaret er skoleeiere, skoleledere, rådgivere, personvernombud, FAU-ledere og KFU-representanter.

Målet med webinaret er å øke forståelsen for utfordringene omkring personvern og informasjonssikkerhet i skolen, og dermed bidra til at myndigheter, foreldre og kommuner løser dette i fellesskap.

Dato: 14.11.2022
Oppstart: 11:00
Faggruppe: Oppvekst
Sted: webinar

Webinaret 14. november kl. 11-14 arrangeres av prosjektet SkoleSec i KS, Foreldreutvalget i grunnskolen og KiNS.

Bruk av teknologiplattformer i skolen – problematisk?

I sommer ble det klart at det danske Datatilsynet hadde store innvendinger mot Helsingør kommunes bruk av Google Chromebooks og Workspace i opplæringen på grunn av manglende vurderinger.  Datatilsynet i Danmark la på bakgrunn av dette ned forbud mot å bruke løsningene ved skolestart i Helsingør kommune.

Saken reiser problemstillinger knyttet til bruk av store, globale teknologileverandørers plattformer i skolesektoren. Hva skjedde med elevenes og lærernes rett til privatliv i Danmark? Og kan det samme skje i Norge? Hvordan opplever foreldre digitaliseringen som skjer i skolen, og hva gjør kommunene for å ivareta elevenes personvern?

 

Få fram fakta og skape tillit

– Vi ønsker å skape dialog og tillit mellom skole og hjem om den digitaliseringen som skjer i skolen. Det vil være en stor styrke at dette fungerer, sier Christian Sørbye Larsen prosjektleder for SkoleSec i KS. – Vi har sammen med KiNS og FUG invitert både myndigheter og kommuner for å få en fakta- og realitetsorientering om temaet denne dagen.

Klikk deg inn på KS.no for mer info

  • Program

    • Hva skjedde i Danmark?
    • Foreldrenes perspektiv på digitalisering
    • Hvordan jobber kommunene på området?
    • Panelsamtale – veien videre og hvordan løser vi utfordringene?

Kontakt

Praktisk informasjon

Lenke til påmelding finner du HER.

Det koster ingenting å delta!

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)