Temamøte om helhetlig tjenestemodell – VFT

Gjennom å utarbeide en helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi i kommunene vil den tydeliggjøre organisering av tjenesten, oversikt over oppgavene som må utføres og fordele ansvar. Noe som er svært viktig å ha på plass når man innfører teknologi som en del av helsetjenesten.

Dato: 22.03.2023
Oppstart: 09:00
Faggruppe: eHelse
Sted: Digitalt - Se i vår Teams

Logo eHelse Nord
Logo til eHelse Nord

 

Velkommen til Temamøte om Helhetlig tjenestemodell.  Sammen med nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt andre temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Vi har kartlagt hvilke tema kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker mer kompetanse på. Et av temaene som flere kommuner ønsket var Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Innføring av velferdsteknologi i tjenestene krever en tydelig organisering der sentrale oppgaver løses gjennom forankrede roller og ansvarsområder istedenfor enkeltpersoner.

Gjennom å utarbeide en helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi i kommunene vil den tydeliggjøre organisering av tjenesten, oversikt over oppgavene som må utføres og fordele ansvar. Dette er svært viktig å ha på plass når man innfører teknologi som en del av helsetjenesten.

En helhetlig tjenestemodell inneholder:

  • Tydelig prosess, roller og ansvar for å sette teknologi ut til brukeren, respondere på alarmer og evaluere tjenesten.
  • Sektorovergripende roller og ansvar for å ivareta de løpende kommunale oppgavene knyttet til forvaltning av tjenesten, leverandøravtaler, support, IT-drift og vedlikehold av løsningene.

Målgruppe for temamøtet er helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Temamøtet er gratis og vil være digitalt.

 

Kontakt

Lenke til møtet finner du i Teams for Digi Troms og Finnmark.

Praktisk informasjon

Dersom du ikke har fått tilgang kan du be om det ved å sende en e-post fra din kommunale e-postadresse til mla@harstad.kommune.no

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)