Temamøte om Saksbehandling i helse- og omsorg

Velkommen til Temamøte om Saksbehandling i helse- og omsorg, 25. april13:00 – 14:00

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå det tredje temamøte i regi av eHelse Nord.

Dato: 25.04.2023
-25.04.2023
Oppstart: 13:00
Faggruppe: eHelse
Sted: Digitalt

Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Gjennom kartlegginger av kompetansebehovet til kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker vi denne gangen å ha fokus på Saksbehandling og endringer på Saksbehandlingsprosessen når det kommer til innføring av Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging.

For å oppnå målet om at Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging blir innført som en del av helsetjenestene som leveres i kommunene, er det viktig at vurdering av dette blir tatt med i saksbehandlingen.

Målgruppe for temamøtet er saksbehandlere, helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunehelsetjenesten.

Temamøtet er gratis og vil være digitalt. Her kan dere melde på så mange dere vil fra kommunene. Påmelding via Teams eller Sharepoint

Kontakt

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)