Informasjonsmøte om hva kravene til universell utforming betyr i praksis

28.05.21 vedtok Stortinget nye krav om universell utforming av nettsteder og apper.

De nye kravene tredde i kraft fra 1.1.22 med en innføringstid på et år, og kravene gjelder fra 1.1.2023

Dato: 31.10.2022
-31.10.2022
Oppstart: 14:00
Faggruppe: Samferdsel
Sted: Digitalt

Krav om tilgjengelighetserklæring

Det er knappe 4 måneder igjen til 1. februar 2023 – til da skal kommuner og fylkeskommuner finne utav hva det nye regelverket for universell utforming betyr i praksis, og ha på plass en tilgjengelighetserklæring.

Mann med tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsnettverkene går sammen

Digitaliseringsnettverkene i Norge har gått sammen for å hjelpe alle medlemskommuner. Vi jobber mer effektivt og ressursbesparende ved at ting kan gjøres én gang. Vi sørger for at vi kan bruke den kraften vi kan få når vi lærer av hverandre.

UU-tilsynet har gjennomført to likelydende webinar, og før du kommer på dette informasjonsmøtet, som gjelder kun for kommuner og fylkeskommuner, bør du ha deltatt eller sett opptaket av UU-tilsynets webinar.

Agenda for informasjonsmøtet

  • UU-tilsynet innleder og repeterer hovedpunkter fra gjennomført webinar
  • Hva betyr brevet som er sendt kommunene?
  • Hvorfor må dette være forankret i kommunens ledergruppe?
  • Hvorfor er det ikke nok å bare fylle ut tilgjengelighetserklæringen? Hva må i tillegg være på plass til 1.1.23?
  • Ansvarlig for Universell utforming på tvers i organisasjonen
  • Hva vil Digi-nettverkene bidra med til sine medlemmer. Gjennom å samarbeide vil vi bli mer effektive og dele kompetanse.
  • Hvordan samarbeider UU-tilsynet, KS og Digitaliseringsnettverkene?

 

Det vil bli tatt opptak av møtet

Kontakt

Praktisk informasjon

31.10.2022

Kl. 14:00 – 15:00

 

Du behøver ikke å melde deg på, men deltar ved å trykke på denne Teams-lenken.

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)