Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Arrangementer
Kategori
17.10.2023

KS e-Komp Nord er en del av Digi Troms og Finnmark sitt nettverk under fagområdet helse. Nå inviterer vi inn til en 2-dagers konferanse i Harstad med tema velferdsteknologi og e-helse.

Harstad 17.-18. oktober

Faggruppe: eHelse
Sted: Nordic Hall, Harstad
25.09.2023

Sett av datoen 25.–29. september! Da arrangerer vi årets helseinnovasjonsuka 2023 i Bodø.

Helseinnovasjonsuka skal bidra med innsikt, inspirasjon, kunnskap og møteplasser på tvers av sykehus, kommune, helsenæring, helsepersonell, brukere og FOUI-miljøer i regionen. Målet er å bidra til sterkere innovasjonskultur og økt innovasjonskraft.

Faggruppe: eHelse
Sted: Bodø
16.06.2023

Denne våren har Helsepersonellkommisjonen grundig dokumentert at det ikke er nok folk til å levere like gode helsetjenester i fremtiden. Hva betyr mangelen på arbeidstakere for en kommune langt nord i verden?

Bli med på webinar 16. juni som ser på fremtidens helsetjenester fra kommunenes perspektiv.

Meld deg på her.

Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar
Tid: 08:15
13.06.2023

KS inviterer alle ledere i helse, omsorg og oppvekst til et digialt webinar om e-helse den 13.06 kl 15-17.

Hvordan skal kommunal sektor forholde seg til alle nasjonale initiativ på e-helseområdet? Hva blir viktig for vår sektor fremover for at vi skal løse de utfordringene vi står overfor?

Faggruppe: eHelse
Sted: Digitalt
Tid: 15:00
02.06.2023
Faggruppe: Fellestjenester
Sted: Digitalt
Tid: 12:00
24.05.2023

Elektronisk medisineringsstøtte er løsninger som hjelper personer som har behov for medisiner med å ta korrekt medisiner til korrekt tid i eget hjem. Løsningen består av en medisindispenser som oppbevarer og distribuerer medisiner til pasientene til rett tid.

 

Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar på Teams
Tid: 13:00
25.04.2023

Velkommen til Temamøte om Saksbehandling i helse- og omsorg, 25. april13:00 – 14:00

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå det tredje temamøte i regi av eHelse Nord.

Faggruppe: eHelse
Sted: Digitalt
Tid: 13:00
19.04.2023

Hvordan påvirker økt digitalisering tilliten til vårt demokratiske samfunn? Det vil eKommune-konferansen i april 2023 gi deg svar på.

Faggruppe: Felles
Sted: Fysisk konferanse med streaming
Tid: 09:00
30.03.2023

Målgruppe er teknisk personell
Dette webinaret retter seg mot teknisk personell. Spesielt de av dere som har ansvar for å gjennomføre flytting av tjenester, både på leverandørsiden og virksomheter som gjør det selv. Har dere tekniske konsulenter som jobber for dere er det viktig at de melder seg på og deltar.

Faggruppe: IKT
Sted: Webinar
Tid: 14:00
19.04.2023

Skatteetaten gjennomfører halvårlige informasjonsmøter, Brukerforum Folkeregister.  På disse møtene får du aktuell informasjon om nyheter, aktiviteter som pågår og endringer som kommer.

Faggruppe: Felles
Sted: Digitalt eller fysisk på adresse Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo (Helsfyr)
Tid: 09:00
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)