Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Arrangementer
Kategori
19.04.2023

Hvordan påvirker økt digitalisering tilliten til vårt demokratiske samfunn? Det vil eKommune-konferansen i april 2023 gi deg svar på.

Faggruppe: Felles
Sted: Fysisk konferanse med streaming
Tid: 09:00
30.03.2023

Målgruppe er teknisk personell
Dette webinaret retter seg mot teknisk personell. Spesielt de av dere som har ansvar for å gjennomføre flytting av tjenester, både på leverandørsiden og virksomheter som gjør det selv. Har dere tekniske konsulenter som jobber for dere er det viktig at de melder seg på og deltar.

Faggruppe: IKT
Sted: Webinar
Tid: 14:00
19.04.2023

Skatteetaten gjennomfører halvårlige informasjonsmøter, Brukerforum Folkeregister.  På disse møtene får du aktuell informasjon om nyheter, aktiviteter som pågår og endringer som kommer.

Faggruppe: Felles
Sted: Digitalt eller fysisk på adresse Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo (Helsfyr)
Tid: 09:00
24.03.2023

Er du nysgjerrig på hvilke apper kan ha en reell og positiv effekt på helsen din?

Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar
Tid: 08:15
22.03.2023

Gjennom å utarbeide en helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi i kommunene vil den tydeliggjøre organisering av tjenesten, oversikt over oppgavene som må utføres og fordele ansvar. Noe som er svært viktig å ha på plass når man innfører teknologi som en del av helsetjenesten.

Faggruppe: eHelse
Sted: Digitalt - Se i vår Teams
Tid: 09:00
13.03.2023

Sammen med Digi Innlandet inviterer vi til et ett times frokostmøte om ChatGPR.

Faggruppe: Felles, Fellestjenester
Sted: Digitalt
Tid: 08:00
02.03.2023

Informasjon og opptak er tilgjengelig for våre medlemskommuner i Teams-kanalen.

Faggruppe: Felles
Sted: Teams
Tid: 09:00
19.04.2023

I år arrangeres konferansen 19.–21. april på hotellet The HUB i Oslo sentrum.

Hvordan påvirker økt digitalisering tilliten til vårt demokratiske samfunn? Det vil eKommune-konferansen i april 2023 gi deg svar på.

Faggruppe: Felles
Sted: Digitalt eller fysisk på hotellet The HUB i Oslo sentrum
27.01.2023

Kommunene bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging, men har ikke ansvar for dette alene! Hvordan kan nasjonale myndigheter hjelpe alle på vei? Hvilken rolle bør sykehusene og fastlegene ha?

 

Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar
Tid: 08:15
09.12.2022

I samarbeid med DigiTrøndelag inviterer vi kommunale ledere og ansatte til praktiske og konkrete kurs som skal bidra til økt kompetanse på tjenesteutvikling, digital samhandling og gevinstrealisering.

 

Faggruppe: Felles
Sted: webinar og fysisk
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)