Innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet

Digi Troms og Finnmark samarbeider med Digi Nordland og Bodø kommune. Sammen inviterer vi til et felles dialogmøte om muligheten til å delta i en felles innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet, 13.desember kl. 15:30 - 17:00

Meld deg på her.

Kommunene inviteres til felles anskaffelse

Bodø kommune tar et stort skritt mot å transformere sine helsetjenester gjennom digital innovasjon. Her kan du lese mer om anskaffelsen og melde deg på informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet. Det er laget en ambisiøs plan for anskaffelse av nye og innovative arbeidsverktøy for klinikere og annet helsepersonell. Nå ønskes flere kommuner velkommen med i denne anskaffelsen.

Lege som skriver på nettbrett med penn

Pågående arbeid

Bodø kommune har høsten 2023 igangsatt og kunngjort en innovativ anskaffelse  av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) og tilhørende funksjonalitet. Den 14. November ble det gjennomført en dialogkonferanse hvor også kommuner kunne være med å høre om ønsker og planer kommunen har. Bodø kommune har fått mange henvendelser i etterkant av møtet. Derfor inviteres flere kommuner til informasjonsmøte med påfølgende mulighet til å vurdere et videre samarbeid i den innovative anskaffelsen.

I første omgang har Bodø kommune vurdert det slik at det er EPJ og tilhørende funksjonalitet i pleie- og omsorgsavdelingen som skal anskaffes (Hjemmetjeneste, Institusjon, Miljøtjeneste osv.). Ut over dette er kommunen åpen for innspill og tanker fra leverandørene og andre og i veien videre må det vurderes hvor store deler av disse tjenestene som dette skal omfatte, og leverandørens planer for utvikling må også tas i betraktning.

Målsettinger og Ambisjoner

Kommunens overordnede mål er å sikre bærekraft gjennom innovativ anskaffelse og samarbeid med markedet for utvikling av nye systemer for klinisk dokumentasjon,  beslutningsstøtte m.m. Dette innebærer et sterkere fokus på brukersentrert systemutvikling og design, og en stegvis tilnærming til implementering av nye løsninger. Bodø kommune legger også stor vekt på datadeling og en økosystemtilnærming som skal løse de store utfordringene kommunen står ovenfor med tanke på manglende dataflyt og tilhørende samhandlings- og styringsutfordringer. Kommunen ser et stort potensial i bruk av kunstig intelligens for å forbedre funksjonalitet, beslutningsstøtte og håndtere store mengder pasientdata. En stor del av vurderingen av de ulike leverandørene vil være deres strategi og retning for de ulike produktene, forretningsmodell og hvorvidt disse samsvarer med det kommunene har skissert gjennom Felles journalløft.

Samarbeid

Etter oppfordring fra DigiNordland og Digi Troms og Finnmark ønsker Bodø å gi mulighet for andre kommuner å koble seg på denne innovative anskaffelsen. Gjennom et slikt samarbeid håper vi å sikre en felles retning for EPJ-utviklingen i årene som kommer og  imøtekomme de utfordringene og tilhørende endringene kommunene kjenner på og som vil bli enda viktigere i årene fremover. Bodø kommune har deltatt i arbeidet rundt felles journalløft og støtter seg naturlig nok til anbefalingene som kommer fra nasjonalt hold.

Mer informasjon om dette vil komme i dialogmøte; meld deg på her

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)