Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert nasjonalt kommunenettverk.

Det er de regionale digitaliseringsnettverkene som har den helhetlige strategiske og koordinerende rollen for digitaliseringsarbeidet i regionene. Nettverkskoordinatorene jobber derfor tett med Digi Troms og Finnmark og kompetansenettverket for eHelse (KS e-Komp).

Norgeskart med de 11 regionale digitaliseringsnettverkene

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er et viktig satsningsområde i kommunal sektor for å få tilstrekkelig kapasitet og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i møte med utfordringer knyttet til økende antall eldre på samme tid som kommunene sliter med å rekruttere ansatte.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ulike teknologier som bidrar til å gi økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og aktivitet. Et viktig bidrag er at den som bruker teknologien skal oppleve en økt evne til å mestre eget liv gjennom økt medbestemmelse og livskvalitet.

Digital hjemmeoppfølging

Tidligere ble denne type teknologi omtalt som medisinsk avstandsoppfølging. Dette er teknologier som gjør at pasienten kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Pasienten kan selv utføre avtalte målinger i sin egen stue, snakke med medisinsk personell eller svare på enkle spørsmål om sin helsetilstand via et nettbrett. Målet er at teknologien skal bidra til økt mestring og selvstendighet for pasienten. Forverring skal oppdages tidligere, og behov for legebesøk og innleggelser på sykehus reduseres.

Kommunenettverk

For å støtte kommunene i deres arbeid med implementering og skalering av velferdsteknologi vil nettverket legge til rette for koordinering, erfaringsdeling og samarbeid mellom kommuner. Nettverket vil også bidra med råd og innspill til felles arbeid som kan ta ned barrierer for implementering av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Nettverket skal bygge videre på regionale og lokale strukturer som virker godt, og det skal være et nettverk for alle kommuner, ikke bare kommuner som har vært med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet tidligere.

Lege som skriver på nettbrett med penn

Nettverkskoordinatorer Digi Troms og Finnmark

Nettverkskoordinatorene er frikjøpt helt eller delvis fra stillingen i sin kommune. De tar ansvar for å koordinere, samarbeide og drive nettverksarbeid på velferdsteknologiområdet og digital hjemmeoppfølging i sin region. De samarbeider også på tvers av regioner med de andre nettverkskoordinatorene og deltar i felles møter og nasjonalt arbeid som KS fasiliterer.

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)