Temamøte Digitalt tilsyn i institusjon

Velkommen til årets første digitale temamøte arrangert av Ehelse nord!

Onsdag 14. februar, kl. 13:00 - 14:00

Meld deg på møtet

Dekorativt element med Logo for eHelse Nord, DigiNordland og Digi Troms og Finnmark

Dagens tema blir bruk av digitalt tilsyn i sykehjem og helsehus. Dette er en teknologi som begynner å bli stadig mer utbredt som man ser store gevinster av - både på pasientnært og organisatorisk nivå. Vi skal få presentert erfaringer fra Jørgen Ahlstrøm som nå er senterleder på Otium bo- og velferdssenter i Tromsø kommune. Institusjonen har 137 pasientrom og åpnet høsten 2018. Jørgen var fra starten avdelingsleder for natt tjenesten, og har hatt en sentral rolle i implementeringen av pasientvarsling inkludert bruken av RoomMate for digitalt tilsyn. Vi skal også få høre erfaringer fra en institusjon i Bodø kommune og hvordan de har implementert digitalt tilsyn særlig rettet mot bruk om natten.

Talere:

  • Ingebjørg Riise, Tromsø
  • Vibeke Tellmann, Bodø
  • Anette Skogstad, Bodø
  • Kees Jan Verhage, Harstad
  • Gjestetalere

Meld deg på møtet

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)