Vi starter opp med temamøter for VFT og DHO

Månedlige temamøter

Digi Troms og Finnmark har sammen med Digi Nordland startet opp et felles samarbeide gjennom eHelse Nord. Gjennom 2023 gjennomfører vi månedlige temamøter og aktiviteter for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene rundt velferdsteknologi (VFT) og digital hjemmeoppfølging (DHO).

Endringsledelse

Vi har kartlagt hvilke tema kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker mer kompetanse på. Et av temaene som flere kommuner ønsket var endringsledelse. Kompetanse på endringsledelse er en av nøklene til suksess ved innføringen av teknologi i helsetjenestene. Målsetningen er at kompetanse på dette tema styrker innføringen av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i de forskjellige kommunene. Dette blir derfor tema på vårt første temamøte 21.02.23. For å bistå oss som koordinatorer med dette har vi fått med oss Therese Neråsen. Hun jobber som konsulent i Sopra Steria og innleid til KS for å bistå i arbeidet med det nasjonale kommunenettverket. Therese har master i arbeids- og organisasjonspsykologi og har jobbet mye med organisasjons- og lederutvikling i offentlig sektor.

Hvordan få tilgang til møtene?

Alle ansatte i våre medlemskommuner har, eller får på forespørsel, fri tilgang til vårt fellesområde hvor vi samler all informasjon, dokumenter, veiledere, møtelenker og opptak av møter.

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)