Faggrupper

Faggruppene vil være viktige samarbeidspartnere i jobben med å kartlegge behov og realisere gevinster.

Faggrupper
dekor

Plan, bygg og geodata

Faggruppen for Digi Troms og Finnmark er ennå ikke i drift. Planlagt i drift i 2023

eHelse

Det er klare ambisjoner for kommunal sektors arbeid på e-helseområdet. eHelse favner om alt innen tjenesteområdene til helse- og omsorgssektoren, blant annet velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Fellestjenester

Her jobber vi med prosjekt og tiltak som går på tvers av tjenesteområder.

Oppvekst

Faggruppen for Digi Troms og Finnmark er nå i drift. Oppvekst dekker alt som SAS, læremidler, innkjøp, risikoanalyser, sikkerhet, kunstig intelligens mm.

Sosial

Faggruppen for Digi Troms og Finnmark er ennå ikke i drift. Planlagt i drift i 2023

Personvern og informasjonssikkerhet

Dette er en tverrfaglig faggruppe som omfavnet samtlige fag- og tjenesteområder i kommunene.

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)