Personvern og informasjonssikkerhet

Vi har et ansvar for å sikre en trygg ferdsel i det digitale landskapet.

E-helse

Når vi beveger oss inn i det digitale landskapet, må vi sikre at vi har nødvendig kunnskap, sikkerhetsmekanismer,  rutiner, informasjon og veiledninger for at det blir en god og trygg ferdsel.

Personvern og informasjonssikkerhet handler om at vi må lage og bruke våre system på en slik måte at de:

  • er lett tilgjengelig for de som skal ha tilgang, når de trenger det.
  • har riktig informasjon og data
  • er sikker og ikke gir tilgang eller informasjon ut til noen andre enn de som skal ha det

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Siste nytt

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annen nyttig informasjon.

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)