Plan, bygg og geodata

Den tekniske faggruppen skal gjennom digital transformasjon bidra til utvikling av de tekniske tjenestene i kommunene.

E-helse

Det er et mål om at faggruppen kommer i drift i løpet av 2023

Faggruppe for teknisk sektor hos Digi Troms og Finnmark, kommer til å bli koblet til nasjonalt fag- og prioriteringsutvalg for teknisk sektor, KS.

Kontakt

Vår representant i Fag- og prioriteringsutvalget for teknisk sektor

Dag Funderud
Kommunalsjef drift og utvikling
Nordreisa kommune

+47 976 30 272
dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Praktisk informasjon

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Siste nytt

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annen nyttig informasjon.

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)