Sosial

Digital transformasjon endrer måten vi kommuniserer, henter inn informasjon og gir sosiale tjenester til våre innbyggere.

E-helse

Området handler om hvordan vi med å bruke digitale verktøy kan forenkle samhandling og bedre levekårene for vanskeligstilte, og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Digi Troms og Finnmark mangler representant inn i den nasjonale strukturen.

Det er en målsetting om å få denne faggruppen i gang i løpet av 2023.

Kontakt

Kommunene i Troms og Finnmark mangler nasjonal representant for sosialtjenester

 

Praktisk informasjon

Arrangementer

Her er en oversikt over våre nærmest kommende arrangementer.

Siste nytt

Hold deg oppdatert på nyheter, artikler og annen nyttig informasjon.

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)