Digi Troms og Finnmark får 1 million kroner til å jobbe med digital inkludering

Det er med glede at vi kan melde at Digi Troms og Finnmark er tildelt 1 million kroner fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til prosjektet «Digivekst i Troms og Finnmark». Harstad kommune har på vegne av kommunene Lebesby, Nordreisa, Alta, Hammerfest, Bardu, Kåfjord, Sørreisa, Nordkapp og Tjeldsund søkt på disse prosjektmidlene.
Harstad kommune er prosjektleder og motor for Digivekst.

Bilde med penger og tekst: Vi er tildelt 1 million kroner

Til sammen delte KDD ut 5,85 millioner kroner i engangsstøtte til 22 av 62 søkere som ønsket å heve den digitale kompetansen til innbyggerne i sine kommuner.

Formålet med tilskuddet er å tilrettelegge for et lavterskeltilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Tilskuddordningen støtter opp om regjeringens og KS felles ambisjon om å gi alle innbyggere mulighet til å delta i det digitale samfunnet

Vi i nettverket er stolte over å ha fått tildelt rundt 1/6 av KDDs utlyste midler, og vi er klare til å sette i gang og vi vil kalle inn til et samarbeidsmøte med kommunene rett etter jul. Erfaringer, veiledere og opplæringsmateriell som blir produsert i prosjektet vil bli delt med samtlige medlemskommuner i nettverket

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)