Feil i integrasjon mellom Visma Familia og Fiks bekymringsmelding

Viktig informasjon til kommuner som bruker Visma Familia for å motta bekymringsmeldinger til barnevernet

Rød alarm

Visma og Bergen kommune har avdekket en feil i integrasjonen mellom Visma Familia og Fiks bekymringsmelding / Nasjonal portal for bekymringsmelding. Feilen går ut på at alt ser tilsynelatende riktig ut for melder, og i KS sine systemer etter forsendelse, men enkelte meldinger har likevel ikke blitt lagret i fagsystemet som mottar disse meldingene.

Feilen gjelder også bekymringsmeldinger som eventuelt er mottatt utenom portalen, via SvarInn. Feilen ligger i Visma Familia, og ikke i den nasjonale portalen eller i andre løsninger fra KS.

Visma har tatt kontakt med alle kommuner som bruker integrasjonen med Visma Familia, om hvordan kommunen skal følge opp saken. KS ved fiks@ks.no har sendt ut tilsvarende informasjon fra Visma til alle kommuner med oppfordring til å følge opp.

Det er viktig at kommunene får installert feilretting fra Visma snarest. Visma har sendt ut veiledninger om hvordan den enkelte kommune kan identifisere feil ved mottaket av bekymringsmeldinger gjennom SvarInn, og hvordan kommunen får lastet ned disse bekymringsmeldingene fra forsendelsesregisteret.

Trenger dere bistand i denne saken, ta kontakt med brukerstøtte på fiks@ks.no.

 

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)