Tilbud om medlemskap i Digi Troms og Finnmark

20. september 2022 fikk 40 kommuner i Troms og Finnmark inkl. Longyearbyen tilbud om medlemskap i Digi Troms og Finnmark.

Fra 1. januar 2023 går etableringsprosjektet for etablering av digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark over i drift og skal finansieres gjennom deltakeravgift fra medlemskommunene. Harstad kommune er vertskommune for digitaliseringsnettverket i fylket - Digi Troms og finnmark. Samarbeidet medfører ingen overføring av myndighet.

Hva skal til for et formelt samarbeid?

Hvordan vertskommuneavtalen skal behandles i kommune avklares med din kommunedirektør.

Signert vertskommuneavtale sendes til Digi Troms og Finnmark

Her finner du forslag til saksfremlegg 

Her finner du vertskommuneavtale om digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark

Her finner du kontaktinformasjon 

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)