Vi ansetter – vi trenger flere flinke folk

Ønsker du å være med i utformingen av fremtidens kommunale tjenester med bruk av teknologi? Brenner du for digital transformasjon? Da er dette en unik mulighet. Vi har behov for å styrke vår kapasitet og søker deg som ønsker en spennende utfordring med mange ulike aktører og samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi har fra ledig 3 x 100 % stilling som digitaliseringsrådgiver.

Panorama over Harstad by
Foto: Øivind Arvola

Digi Troms og Finnmark er et kommunalt samarbeid som skal bidra til at alle våre medlemskommuner lykkes med den digitale transformasjonen av sine tjenester. Målet er at alle kommunene skal forenkle, fornye og forbedre sine tjenester for kommunens innbyggere, næringsliv og andre samfunnsaktører. Dette får vi blant annet til ved å innføre, ta i bruk og hente ut effekter fra nasjonale fellesløsninger. Kommunene deler gjennom samarbeid på kompetanse innen det enkelte tjenesteområdet, strategi, kommunikasjon, tjenesteutvikling, informasjonssikkerhet, prosjekt- og prosessledelse og gevinstrealisering.

Digi Troms og Finnmark er et regionalt digitaliseringsnettverk som er organisert administrativt under Harstad kommune. Kontorsted er lokalisert sammen med Digitaliseringsteamet, enhet Kommunedirektøren, i Harstad kommune. Digitaliseringsleder i Harstad kommune er også leder for Digi Troms og Finnmark. Det er etablert regionale digitaliseringsnettverk i alle fylker. Disse nettverkene samarbeider på tvers og opp mot en nasjonal samstyringsstruktur. Arbeidsoppgavene vil derfor være på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Det er mange ulike bakgrunner og kompetanser du kan ha for å kunne bidra inn i disse stillingene. Stillingene krever at du kan kommunisere og samhandle godt med andre. Du må like nye utfordringer, og en jobb hvor du hele tiden må lære deg nye ting og hvor ikke alltid løsningene gitt. Du må være innstilt på mye møtevirksomhet, mye digitalt, men også litt reise. Noen aktuelle bakgrunner kan være fra så ulike områder som: et tjenesteområde i en kommune, kommunikasjon, prosessledelse, agil prosjektledelse, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur, strategiprosesser, dataanalytiker, IKT-drift, IKT-sikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet, eller kanskje du er en guru på bruk av alt av programmer på Office 365-plattformen og elsker å holde workshops.

Rent praktisk består arbeidsoppgaver i alt fra å planlegge og lede prosesser for innføring av nye nasjonale eller regionale digitale løsninger, fasilitere møteplasser, workshops og informasjon på tvers av kommunene, følge opp fagnettverk på tvers av kommunene i fylket, representere Digi Troms og Finnmark inn i KS-systemet, legge til rette for informasjon i nyhetsbrev og på hjemmesiden, og utarbeide beslutningsgrunnlag for styringsgruppen.

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)