DigiSos

DigiSos er en selvbetjenings- og innsynsløsning der brukeren får tilpasset veiledning underveis i søknadsprosessen.

Kort fortalt

Tjenesten gjør skillet mellom stat og kommune usynlig for innbyggeren, kommunen sparer tid og innbyggeren får bedre og raskere hjelp. Når søknaden leveres, blir den automatisk levert inn i fagsystemet hos riktig NAV-kontor og rett kommune. Saksbehandler og innbygger kan gjennom løsningen ha en søknadsdialog. I innsynsløsningen på nav.no får innbyggeren se dokumenter og status i egen sak og utbetalinger.

Veiviseren er tilgjengelig på https://www.nav.no/sosialhjelp

Nytteverdier prosjekt

 • Innbyggere

  NAV blir mer tilgjengelig 

  • Innbygger slipper å oppsøke NAV-kontoret for å søke. Alt er samlet på nav.no 

   

  Søknaden blir enklere og får høyere kvalitet 

  • Noe informasjon er hentet fra offentlige registre og forhåndsutfylt 
  • Innbygger får spørsmål som er relevant for seg i sin situasjon 
  • Innbygger får hjelpetekster underveis 

   

  Søknadsprosessen går raskere 

  • Økt rettssikkerhet 
 • Nav-kontoret og kontaktsenter

  Mindre tid til administrasjon 

  • Slipper å tolke håndskrift 
  • Mindre tid til skanning, registrering og kontroll 

   

  Høyere kvalitet 

  • Mottar søknader med mer riktig og fullstendig informasjon 
  • Kan møte mer informerte og forberedte innbyggere 

   

  Bedre ressursbruk på NAV-kontoret 

  • Mer tid til oppfølging 

   

  Kan gi helhetlige tjenester og bedre service 

  • Samme kanal for tjenester. Nav.no er åpent hele døgnet 
  • Lavere forbruk av papir og redusert behov for papirarkiv 

   

  Kontaktsenteret 

  • Kan yte bedre service til innbygger 
  • Samme digitale skjema for alle kommuner 
  • Kan lettere hjelpe innbygger og avlaste saksbehandlerne 
  • Mer tid til de som trenger det mest 
 • Kommunen

  Bedre tjenester til innbyggerne 

  • Økt tilgjengelighet 
  • Raskere svar 
  • Tidsbesparende 
  • Oversiktlig 

   

  Bidra til digitalisering i kommunen 

  • Gi erfaring for videre digitalisering av andre kommunale tjenester 

   

  Bidra til digitalisering i kommunen 

  • Gi erfaring for videre digitalisering av andre kommunale tjenester 

Nyttige lenker

Status prosjekt:
Gjennomført

Kontaktpersoner

Status kommunene i Troms og Finnmark

1.8.2022 22 er digital søknad om økonomisk sosialhjelp tilgjengelig i 344 av 356 kommuner. I Troms og Finnmark kan innbyggere søke digitalt om sosialhjelp i 36 av 39 kommuner:
Alta Kommune
Balsfjord Kommune
Bardu Kommune
Båtsfjord Kommune
Dyrøy Kommune
Gratangen Kommune
Hammerfest Kommune
Harstad Kommune
Hasvik Kommune
Ibestad Kommune
Kåfjord Kommune
Karasjok Kommune
Karlsøy Kommune
Kautokeino Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Lavangen Kommune
Longerbyen Kommune
Loppa Kommune
Lyngen Kommune
Målselv Kommune
Måsøy Kommune
Nesseby Kommune
Nordkapp Kommune
Nordreisa Kommune
Porsanger Kommune
Salangen Kommune
Senja Kommune
Skjervøy Kommune
Sør-Varanger Kommune
Sørreisa Kommune
Storfjord Kommune
Tana Kommune
Tjeldsund Kommune
Tromsø Kommune
Vadsø Kommune
Vardø Kommune
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)