KoBo

Kobo er et digitalt system for kommunale boliger. Det utvikles av KS og Husbanken i samarbeid med en rekke kommuner.

Kort fortalt

Målet er at samtlige kommuner skal koble seg på, men det er opp til den enkelte kommunen om de ønsker å ta systemet i bruk.

Import av boliger og kobling mot FDVU-systemer

Prosjektet er i dialog med flere leverandører av FDVU-system, og vil utvikle et integrasjonspunkt (API) for å integrere systemene inn i KoBo. Målet er at det skal være mulig å hente inn informasjon om boligene, inkludert endringer over tid, og sende tilbake til FDVU-systemene om endret status ved tildeling og lignende.

KoBo har integrasjon mot Kartverket og henter informasjon om boligene som legges inn fra matrikkelen.

 

Tilgang til samlet informasjon i Teams

Digi Troms og Finnmark har et eget Teams-område hvor vi har samlet alt av nødvendig informasjon og dokument som kommunene trenger i forhold til innføringen.

 

Nytteverdier prosjekt

 • Innbygger

  • Enklere å søke kommunal bolig 
  • Lettere og raskere søknadsprosess 
  • Innsyn i egen sak 
  • Trygg behandling av personopplysninger 
  • Mer egnet bolig 
  • Bedre oppfølging 
 • Kommunen

  • Enklere å fatte vedtak 
  • Enklere å finne og tildele egnet bolig 
  • Sikre rett oppfølging og administrere leieforhold 
  • God oversikt over søkere, boliger og leietakere 
  • Enklere å planlegge ut fra behov 
  • Bedre utnyttelse av boligmassen 
 • Staten

  • Tilgang til statistikk og analyse 
  • Bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk 

Nyttige lenker

Status prosjekt:
Pågår

Kontaktpersoner

Status kommunene i Troms og Finnmark

Den ferdige løsningen planlegge å tilgjengeliggjøres i drift i 2023. Løsningen utvikles etter smidig metodikk med fortløpende delleveranser. Det er seks pilotkommuner som har brukt løsningen siden våren 2021. I 2022 er det startet en trinnvis utrulling av de delene av løsningen som er ferdig. I første omgang skjer utrullingen i kommunene som er tilknyttet digitaliseringsnettverkene DigiRogaland og DigiVestland. Basert på disse erfaringene blir utrullingsprosjektet senere satt i gang gjennom de andre digitaliseringsnettverkene fordelt på tre puljer i 2023.
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)