Universell utforming

Universell utforming gir tjenester som er tilgjengelig for alle. I forbindelse med nytt regelverk vil Digi Troms og Finnmark, sammen med de andre regionale digitaliseringsnettverkene og uutilsynet, hjelpe våre kommuner med hva som må gjøres av hvilke funksjoner i kommunen, og hvordan.

Kort fortalt

Web Accessibility Directive (WAD) er EUs webdirektiv, og stiller krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Direktivet ble i 2021 en del av norsk lov, og Stortinget vedtok å oppdatere krav knyttet til universell utforming (UU) av nettsteder og apper.

Mann med tilgjengelighetserklæring

Som følger av dette stilles det blant annet et nytt krav om at nettsidene til offentlige virksomheter må ha tilgjengelighetserklæringer. En slik erklæring skal beskrive hvordan og i hvilken grad offentlige virksomheter overholder kravene om universell utforming av sine nettsider. Virksomhetene må derfor kartlegge status for universell utforming i nettsidene sine, for å så publisere resultatet i en åpen tilgjengelighetserklæring. Det er totalt 47 krav nettsidene må testes opp mot. 35 av kravene er allerede gjeldene, mens 12 krav er nye og vil gjelde fra og med 1. februar 2023. En tilgjengelighetserklæring vil gi brukere en oversikt over feil på nettsiden til offentlige virksomheter, samtidig som muligheten for å gi tilbakemeldinger.

Ny fells løsning for tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) lanserte 3. oktober i år en løsning for en slik tilgjengelighetserklæring. Løsningen er noe alle offentlige virksomheter er pliktet til å ha på plass innen 1. februar 2023. På tilsynet for universell utforming (UU-tilsynet) sine nettsider kan virksomhetene logge inn og publisere sine tilgjengelighetserklæringer. Løsningen er gratis å bruke, og har som hensikt å gjøre det enkelt og trygt å få på plass tilgjengelighetserklæringer. Hvordan denne skal brukes i praksis vil digi-nettverkene komme tilbake til.

Felles informasjonsmøte i regi av digi-nettverkene

UU-tilsynet arrangerer noen webinar i oktober. I etterkant av  UU-tilsynets webinarer, planlegger digi-nettverkene å invitere kommunene til et felles webinar/informasjonsmøte. Her vil det nærmere orienteres om hvordan arbeidet med universell utforming og tilgjengelighetserklæring kan løses i praksis. Dette vil skje i begynnelsen av november. Ressurser som er kommet et godt stykke på vei vil her bidra med innspill og erfaringsdeling. Videre vil digi-nettverkene bistå kommunene slik at de har tilgang til, og kompetanse om kravlisten til
universell utforming. Digi-nettverkene vil også støtte og hjelpe kommunene når det kommer til dialog med leverandører angående nye krav til universell utforming. Det vil derfor være viktig for digi-nettverkene å få en avklaring fra kommunene angående hvem som trenger informasjon og hvem som kan kontaktes når det gjelder universell utforming

Nytteverdier prosjekt

  • 365 kommuner må ikke selv finne ut av hva og hvordan

    Alle kommunene har en større jobb å gjøre for å sikre at vi oppfyller alle krav om universell utforming. Det er smartere at vi samarbeider om dette, enn at alle kommunene må finne ut av dette alene.

  • Få tilgang til informasjon

    Kommunene i Troms og Finnmark melder her inn ønske om å få tilgang til Teams og informasjon rundt universell utforming.

Nyttige lenker

Status prosjekt:
Pågår

Kontaktpersoner

Status kommunene i Troms og Finnmark

Alle kommunene i Troms og Finnmark inviteres inn til felles Teams hvor vi deler informasjon og tar opp ulike problemstillinger rundt blant annet hvordan sikre at Word-maler oppfyller kravene, hvordan sikre at alt innhold på hjemmesider oppfyller kravene, hvordan løser vi krav om tekst på video, m.m.
Alta Kommune
Balsfjord Kommune
Bardu Kommune
Båtsfjord Kommune
Berlevåg Kommune
Tana Kommune
Tjeldsund Kommune
Dyrøy Kommune
Kåfjord Kommune
Gamvik Kommune
Gratangen Kommune
Kautokeino Kommune
Hammerfest Kommune
Harstad Kommune
Hasvik Kommune
Ibestad Kommune
Karasjok Kommune
Karlsøy Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Lebesby Kommune
Lavangen Kommune
Longerbyen Kommune
Loppa Kommune
Lyngen Kommune
Målselv Kommune
Måsøy Kommune
Nordkapp Kommune
Nordreisa Kommune
Porsanger Kommune
Salangen Kommune
Senja Kommune
Skjervøy Kommune
Sør-Varanger Kommune
Sørreisa Kommune
Storfjord Kommune
Tromsø Kommune
Nesseby Kommune
Vadsø Kommune
Vardø Kommune
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)