Styringsdokumenter

Her kan du lese alle referat fra styringsgruppemøtene som har vært.

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)