Digi Troms og Finnmark etterstreber universell utforming og universell tilgang til vår informasjon.

Alle skal ha like muligheter til å bruke Harstad kommune. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi har publisert en egen tilgjengelighetserklæring.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vi skal

Tilgjengelighetsprinsippene våre:

Vi jobber med å:

Vi jobber hele tiden med våre leverandører og med vår egen informasjon for å få den mest mulig tilgjengelig for alle.

Har du tilbakemeldinger knyttet til universell utforming på denne nettsiden, kan du sende en e-post til: mla@harstad.kommune.no

Vedlegg – se WCAG sjekkliste for utfylling av tilgjengelighetserklæring

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)