e-Komp inviterer til Velferdsteknologi- og e-helsekonferanse

KS e-Komp Nord er en del av Digi Troms og Finnmark sitt nettverk under fagområdet helse. Nå inviterer vi inn til en 2-dagers konferanse i Harstad med tema velferdsteknologi og e-helse.

Harstad 17.-18. oktober

Dato: 17.10.2023
-18.10.2023
Faggruppe: eHelse
Sted: Nordic Hall, Harstad

Lege som skriver på nettbrett med penn

Konferansen vil være åpen for alle kommuner i Nordland og Troms.  Deltakeravgift kr. 500,- pr person som inkluderer lunsj begge dager og middag første dag, kommunen må selv dekke reise/opphold.

Link til påmelding sendes til kommunene, men hold av datoene i kalenderen!

Foreløpig program:

 • Norsk helsenett: Velferdsteknologisk knutepunkt
 • Norsk helsenett / KS e-Komp: Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester
 • Ny strategisk plan for e-helse, status og utviklingsplaner for velferdsteknologi i Vefsn
 • Diginettverk Troms, Finnmark og Nordland: Digital hjemmeoppfølging
 • Helsedirektoratet: Rettslige spørsmål ved bruk av varslingsteknologi mv i helse- og omsorgstjenesten
 • Det samiske perspektivet ved implementering av velferdsteknologi
 • KS e-Komp: «E-meldinger: I går, i dag, til evig tid?»
 • Aktuelle tema ikke bekreftet:
  • Digitale behandlingsplaner/ -egenbehandlingsplaner
  • «Leve hele livet» – velferdsteknologi i kommunene

Erfaringer fra kommuner:

 • Kommunale erfaringer med implementering av elektroniske medisindispensere
 • Aktuelle erfaringer, ikke bekreftet:
  • Kommunale erfaringer med Velferdsteknologisk knutepunkt
  • Kommunale erfaringer med digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner
  • Kommunale erfaringer med bleiesensor.
  • De gode erfaringene i kommuner ved å ta i bruk Digihelse og DigiHelsestasjon

Leverandører som vil delta (evt. presentasjon + utstilling):

 • Serit Eltele – plattformløsning
 • Hepro
 • Decon-X
 • Jodapro
 • Somnofy
 • SenceCom (DignaCare)
 • Dignio
 • Evondos
 • DigiPro Helse
 • (Motitec)
 • (Towertafel)
 • (RoomMate)

Kontakt

Ta kontakt med din kommunes representant i e-Komp-nettverket

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)