Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte er løsninger som hjelper personer som har behov for medisiner med å ta korrekt medisiner til korrekt tid i eget hjem. Løsningen består av en medisindispenser som oppbevarer og distribuerer medisiner til pasientene til rett tid.

 

Dato: 24.05.2023
Oppstart: 13:00
Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar på Teams

Målet med denne type teknologi er å gjøre pasientene mer selvdrevne når det kommer til medisinering, redusere ressursbruken knyttet til oppfølgning av pasienter og redusere feilmedisinering blant pasienter.

Merethe Grytdal som er avdelingsleder i en avdeling for psykisk helse og avhengighet i Tromsø kommune skal presentere hvordan de jobber med medisineringsstøtte i deres tjeneste.

Siv Heidi Ditlefsen som er fagleder for hjemmetjenesten i Karlsøy kommune skal presentere hvordan de jobber med medisineringsstøtte sett fra deres perspektiv i en liten øykommune.

 

Målgruppe for temamøtet er: saksbehandlere, helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunehelsetjenesten.

Kontakt

Trond Aardal, Koordinator for kommunenettverk i velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Troms og Finnmark

tlf. 90410407

trond.aardal@skjervoy.kommune.no

 

Praktisk informasjon

  • Teams-lenke til webinaret finner dere på Teams-kanal under eHelse Digi Troms og Finnmark
  • Temamøtet er gratis og digitalt!

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)