Tilbud om gratis kompetanseheving for kommunalt ansatte i digitaliseringsarbeid

I samarbeid med DigiTrøndelag inviterer vi kommunale ledere og ansatte til praktiske og konkrete kurs som skal bidra til økt kompetanse på tjenesteutvikling, digital samhandling og gevinstrealisering.

 

Dato: 09.12.2022
-02.02.2023
Faggruppe: Felles
Sted: webinar og fysisk

Det er ingen deltakeravgift knyttet til kompetansetiltakene – kun eventuell reise og opphold som dekkes selv.

Kursene er åpent for alle som har et behov eller interesse.

Kursoversikt

Digitale kurs

 • 9. desember fra 12.-13.30: Introduksjon til tjenestedesign og virksomhetsarkitektur
 • 16. desember fra kl. 12.-13.30: Fra idè til gevinst
 • 13.januar fra kl 9.-11.00: Kurs i digitale møter – blir rå på digitale møter!
 • 27. januar fra kl 9.- 11.00: Bli tryggere på behovskartlegging

 

Fysiske kurs

19. januar eller 2. februar fra kl 10.00- 16.00 – Bli veileder i innovasjon!

 • 9. desember Introduksjon til tjenestedesign og virksomhetsarkitektur

  Fredag 9. desember 2022, kl. 12:00 – 13:30 – DIGITALT

  Her møtes to fagfelt som er helt sentrale når vi skal gjøre tjenestene våre bedre for brukere og ansatte, og mer kostnadseffektive for kommunen. På dette seminaret får dere en kort introduksjon i hva tjenestedesign og virksomhetsarkitektur er – og hvordan disse to fagene er knyttet sammen.

  Vi reflekterer sammen rundt hvordan koblingen mellom tjenestedesign og virksomhetsarkitektur kan forenkle arbeidet med digitalisering fremover.

  Kursholder: Truls Johansen Ottesen, DigiTrøndelag / Spring Methods

  Klikk deg inn her for påmelding – tjenestedesing og virksomhetsarkitektur

 • 16. desember Fra idè til gevinst

  Fredag 16. desember 2022, kl. 12:00 – 13:30 – DIGITALT

  DigiTrøndelag inviterer til åpen digital workshop der vi trener oss på å identifisere gevinster i ideer til prosjekter/forbedringsinitiativ, gruppere gevinstene og prioritere mellom ideene. Til sist skal vi se på gevinstplanlegging.

  Vi gjør dette som en workshop, hvor det blir god tid til å diskutere og lære sammen.

  Kursholder: John Richard Hanssen, DigiTrøndelag / Abilator

  Klikk deg inn her for påmelding – Fra idè til gevinst

 • 13.januar Kurs i digitale møter - blir rå på digitale møter!

  Fredag 13. januar 2023, kl. 09:00 – 11:00 – DIGITALT

  Bli rå på digitale møter!

  Når du gjennomfører digitale møter, stiller det særlige krav til deg som møteleder. Du må være tydelig, ha kontroll på teknologien og kjenne triksene som skaper engasjement digitalt. Vi i DigiTrøndelag setter derfor nå opp et kurs i det å lede digitale møter.

  Du får innsikt i hvordan du kan lykkes med planlegging og gjennomføring av digitale møter, du får en forståelse for hva som kjennetegner digital møteledelse spesielt, og du får en konkret verktøykasse som du kan bruke til å bli helt rå på digitale møter.

  Kurset et utviklet av Playmakerne, som har kjørt kurs i møteledelse, workshopledelse og prosessledelse siden 2013 (les mer på https://www.playmakeren.no/ )

  Kursholder: John Richard Hanssen, DigiTrøndelag / Abilator – og kursleder hos Playmakerne.

  Klikk deg inn her for påmelding – Kurs i digitale møter

 • 19. januar 2023 Bli veileder i innovasjon!

  19. januar 2023 / 2. februar 2023, kl 10:00 – 16:00 – FYSISK

  Dagskurs på enten Steinkjer eller Røros (velg ett alternativ)

  For den enkelte medarbeider kan innovasjonsarbeid by på utfordringer som gir personlig utvikling, mening og mestring. Som ledere kan vi tilrettelegge for at enda flere får muligheten til å ta del i innovasjonsarbeidet. Du vil i dette kurset både få faglig input, og muligheten til være med på å forme felles bevissthet rundt hvordan vi veileder hverandre i innovasjon.

  Vi inviterer deg som vil bli dyktig på å lede andre igjennom innovasjonsprosesser – og stimulere til innovasjon i egen organisasjon – på et heldagskurs enten på Steinkjer eller Røros. I forkant får du materiell du må se over før kursdagen.

  I første del ser vi på hva som kjennetegner innovasjon og innovasjonsprosesser, og hvordan det foregår i og rundt en kommunal organisasjon. Vi får eksempler fra Trondheim kommunes arbeid med å kartlegge og skalere opp innovasjonsarbeid, og vi får mulighet til å dele egne eksempler, reflektere og vurdere dem i grupper.

  I andre del stiller vi spørsmålet: Hvordan kan vi veilede team og medarbeidere til å lykkes med innovasjon – når innovasjonsprosessen i sin natur alltid vil ha nytt innhold, og de færreste oppnår de de tenkte å oppnå da de startet? Vi utvikler sammen en «guide» til oss selv som veiledere, og et enkelt veikart for å åpne døren for innovasjon i vår egen kommune.

  Kurset baserer seg på, og søker å videreutvikle, kurset i Innovasjonsveiledning som Trondheim kommune har utviklet seg på KS Læring, og KS sitt utmerkede nettkurs Nytt, Nyttig, Nyttiggjort

   

  NB! Reise og opphold dekkes av deltakerne. Begrenset antall plasser.

  Kursholder: Truls Ottesen Johansen, DigiTrøndelag / Spring Methods

  Klikk deg inn her for påmelding – Bli veileder i innovasjon!

 • 27. januar 2023 Blir tryggere på behovskartlegging

  Fredag 27. januar 2023, kl 09:00 – 11:00 – DIGITALT

  DigiTrøndelag inviterer til åpen digital workshop der vi trener oss på å identifisere, beskrive og prioritere aktører og behov. Dette er en interaktiv økt der vi diskuterer og lærer sammen. I workshopen tar vi i bruk hjelpeverktøy for behovskartlegging utviklet av Nasjonalt program for leverandørutvikling/NHO med bistand fra Abilator og Nice Industridesign.

  Kursholder: Abilator

  Klikk deg inn her for påmelding – Bli tryggere på behovskartlegging

Kontakt

Praktisk informasjon

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)