DigiBarnevern

Harstad kommune inviterer gjennom Digi Troms og Finnmark kommunene med på felles anskaffelse av nytt fagsystem DigiBarnevern.

Kort fortalt

DigiBarnevern består av flere leveranser:

Bilde med tekst og oversikt over alle delleveranser i DigiBarnevern

Dette prosjektet handle om at kommunene må anskaffe et nytt fagsystem for barneverntjenesten.

Invitasjon til å delta i felles anskaffelse DigiBarnevern

I forbindelse med ny lov for Barneverntjenestene og at de eksisterende fagsystemene fra Visma og Dips blir avviklet, må samtlige kommuner ut på anskaffelse av nytt fagsystem for barnevern. Harstad kommune har invitert, via Digi Troms og Finnmark, kommunene i fylket til å melde sin interesse for å delta i en felles anskaffelse og innføring av nytt system.

Informasjon om hvorfor nytt system

Kostnad for å delta i felles anskaffelse

De kommunene som ikke deltar i innkjøpssamarbeidet med Harstad kommune må betale kr. 25.000,- til Harstad kommune for å delta i felles anskaffelse. Dersom de samme kommunene senere inngår vertskommuneavtale med Harstad kommune om Digitaliseringsnettverket i Troms og Finnmark, vil kr. 25.000,- bli trukket fra denne avgiften for å delta i Digi Troms og Finnmark.

Meld interesse fra din kommune

Ta kontakt med  oss i Digi Troms og Finnmark  – din kommune forplikter seg ikke før dere har signert avtale for å delta i felles anskaffelse.

Hva skjer etter innmelding

Harstad kommune tar kontakt med de kommunene som har meldt interesse. De sendes avtale for deltakelse i felles anskaffelse og gir tilgang til felles Teams, og informasjon. Etter at anbudet er kunngjort på Doffin, er muligheten for deltakelse stengt for andre kommuner. De kommunene som blir en del av Digi Troms og Finnmark får alle tilgang til samtlige dokument og informasjon i forbindelse med anskaffelsesprosessen – med unntak av tilbudt pris pr.

Nasjonal kravspesifikasjon

Vi vil gjøre den nasjonale reviderte kravspesifikasjon og annen informasjon om DigiBarnevern tilgjengelig for alle kommuner i Troms og Finnmark – uavhengig av om den enkelte kommune deltar i denne felles anskaffelsesprosessen eller ikke.

 

Nytteverdier prosjekt

 • Samfunnsmål

  • Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet.
  • DigiBarnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet styrkes.

   

  Effektmålene i DigiBarnevern (som er et uttrykk for den direkte effekten av initiativet) er:

  • 1. God kvalitet i saksbehandling og oppfølging
  • 2. Rask behandling og rettidige beslutninger
  • 3. Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier
  • 4. Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling
  • 5. Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser
  • 6. Fornøyde ansatte i barnevernet
 • Fordeler ved å delta i felles anskaffelse

  • lavere kostnader
  • lavere opplæringskostnader fordi flere kommuner samkjører
  • effektivisering ved at mye av arbeidet kan utføre èn gang på vegne av alle kommunene i samarbeidet
  • større fagmiljø som bygger kompetanse og deling av nøkkelpersoner

Nyttige lenker

Status prosjekt:
Pågår

Kontaktpersoner

Status kommunene i Troms og Finnmark

12 kommuner har meldt interesse om å delta i felles anskaffelse av fagsystemet DigiBarnevern.
Bardu Kommune
Harstad Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Kåfjord Kommune
Lyngen Kommune
Nordreisa Kommune
Senja Kommune
Skjervøy Kommune
Hammerfest Kommune
Storfjord Kommune
Sør-Varanger Kommune
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)