Arkiv arrangementer

Her er arkiv over gjennomførte arrangementer.

Arrangementer
Kategori
19.10.2022

Folkeregisteret inviterer til brukerforum for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Faggruppe: Felles
Sted: Digitalt
Tid: 09:00
13.10.2022

Vi får høre om hvordan språk og teknologi henger sammen, hvordan vi kan jobbe for å tilrettelegge tekster for bestemte målgrupper, og hva inkluderende språk har å si for rettssikkerheten.

Faggruppe: Felles
Sted: Digitalt
Tid: 12:00
18.10.2022

Cirka 14 prosent av den norske befolkningen (600 000 mennesker) over 16 år er ikke-digitale. Personer har ulike forutsetninger for digital deltakelse. Noen kan bruke digitale verktøy, men likevel ikke ta del i det offentlige digitale tjenestetilbudet. Digitalt utenforskap innebærer manglende tilgang til eller mulighet til å bruke digitale tjenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheter.

Faggruppe: Samferdsel
Sted: Digitalt
Tid: 09:00
07.10.2022

Hvordan vet vi om digital hjemmeoppfølging virker? Hva hvis gevinstene oppstår andre plasser enn der vi får økt innsats? Hva er bra nok, og for hvem?

Faggruppe: eHelse
Sted: webinar
Tid: 08:15
30.09.2022
Felles kommunal journal inviterer til webinar for å gi siste status om samarbeidsprosjektet.
Faggruppe: eHelse
Sted: webinar
Tid: 08:30
01.09.2022

KS inviterer til gratis webinar 1. september kl. 12 – 14. På webinaret får du vite om nye muligheter som kommunene må planlegge for fremover.

Faggruppe: eHelse
Sted: Webinar
Tid: 12:00
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)